AVTALSVILLKOR

Avtalsvillkor Excite Ab

1. Medlemskapet

Avtalsförhållandet mellan dig och Excite uppstår då du betalat ditt medlemskap via vår nätbutik eller på plats i kundbetjäningen, och godkänt dessa avtalsvillkor, samt trivsel- och ordningreglerna. Alla medlemmar har rätt att utnyttja Excites gym och gruppträningstjänster. Önskar man utnyttja övriga tjänster som exempelvis personlig träning, uppbärs en separat avgift. Medlemmen förstår att Excite inte kan garantera exempelvis en plats på en gruppträningstimme. Medelmmen förstår att Excite ensidigt kan ändra sitt tjänsteutbud.


2. Medlems-ID (tagg, mobilapplikation)

För att ta sig in i Excites utrymmen krävs att medlemmen köpt en tagg för 10€ eller laddat ner och registrerat sig i Excite mobilapplikationen. För mobilapplikationen uppbärs ingen skild avgift. Det är strängt förbjudet att ge tillträde till Excites utrymmen för övriga personer med sitt medlems-ID. Om en medlem ger tillträde till en person som inte har ett aktivt medlemskap uppbärs en kontrollavgift på 200€.


3. Medlemskapsavgift

Betalning av medlemskapsavgiften är en förutsättning för att få utnyttja Excites utrymmen och tjänster. Avgiften är en engångskostnad eller en månatlig avgift, beroende på tjänsten som medelemmen köper. Ett månadskort utan bindningstid ger medlemmen rätt att utnyttja Excites utrymmen och tjänster under en (1) månad, och betalas via nätbutiken eller i kundbetjäningen på en gång. Fortlöpande medlemskapet debiteras månatligen. Den första månaden betlas i nätbutiken eller kundbetjäningen varefter medlemmen faktureras månatligen. För fortlöpande medlemskap gäller en bindningstid på tre (3) månader, och en uppsägningstid på en (1) månad.

Excite har rätt att frysa ett medlemskap som inte har betalats i tid, tills betalning sker.


4. Medlemskapets upphörande

Om medlemskapet (fortlöpande) önskas sägas upp tillämpas en uppsägningstid på en (1) månad. Uppsägningnen ska meddelas till Excites kundbetjäning per e-post eller telefon.


5. Trivsel- och ordningsregler

  • Medlemmarna förväntas följa personalens instruktioner och anvisningar.
  • Ditt medlemskap och din nyckel är personligt, det är förbjudet att ge tillträde till andra personer som inte har aktivet medlemskap. För överträdelse av denna punkt uttas en kontrollavgift på 200€.
  • Excite ansvarar inte för försvunnen egendom eller egendom som glömts efter sig. Medlemmarna på Excite ansvarar för sin egen säkerhet.
  • Barn under 15 år får inte utnyttja Excites tjänster utan vårdnadshavares skriftliga lov.
  • Ytterskor får inte användas i Excites utrymmen. Ytterskorna lämnas i aulan vid skohyllorna.