BESTÄLLNINGSVILLKOR

Beställningsvillkor Excite Ab

Ditt gymmedlemskap syns på mobilapllikationen och/eller laddas till ditt chip fem minuter efter köpslutet. Excite Ab debiterar inte leveranskostnader.


Om ett köpt medlemskap önskas returneras ska det ske inom 14 dagar samt medlemskapet får inte vara använt. Tag kontakt till Excites kundtjänst på info@excite.fi.